AICA


Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata
1446 Budapest, Dózsa György út 37.
E-mail: aicahu@freemail.hu

Állásfoglalás

Az október 20-i Magyar Közlönyben megjelent 1353/2011. számú kormányhatározat szerint a Kormány egyetért „az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes létrehozásának előzetes irányaival”, valamint „Magyar Nemzeti Galéria beolvadása révén a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria egyesítésével”. Mindez azt jelenti, hogy egy kormányhatározat nyomán, alig több mint négy hónap múlva (határidő: 2012. február 29.) megszűnik az egyik legfontosabb közgyűjteményi intézményünk, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik az elmúlt száz év legnagyobb volumenű múzeumi beruházása. Hatalmas horderejű döntések, amelyekhez azonban további információk alig, hatásvizsgálatok, szakmai háttértanulmányok pedig egyáltalán nem állnak sem a szakma, sem a tágabb nyilvánosság rendelkezésére. A szeptember 29-én kinevezett kormánybiztos, Baán László nyilatkozataiból kiolvasható „előzetes irányok” mögött nemhogy konszenzus, de egyetlen szakmai vélemény sem áll. A kormány pedig ezt a nagy horderejű döntést nem támasztotta alá koncepcióval, és nem is indokolta.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium éppen egy évvel ezelőtt tett ígéretet a múzeumi törvény módosítására (2011. első felére), a kiszámítható finanszírozás megteremtésére, valamint a múzeumi területen dolgozók életpályamodelljének kialakítására. Mindebből semmi nem valósult meg, a közgyűjtemények leépítésekre és további megszorításokra kényszerülve mára működőképességük határára jutottak. A kormányzati kultúrpolitika nem rendelkezik koncepcióval a közgyűjtemények finanszírozásával, működtetésével kapcsolatban. Ebben a környezetben egy koncepció, szakmai egyeztetés és indoklás nélkül végrehajtott intézménymegszüntetés és egy várhatóan gigászi költségekkel járó beruházás elindítása óriási hiba.

A kormánybiztostól várjuk a határozatok részletes indoklását, a döntést megalapozó háttértanulmányok és a hosszú távú koncepció nyilvánosságra hozatalát. Az illetékes minisztériumoktól várjuk a múzeumi terület szabályozására irányuló elképzelések nyilvánossá tételét. Meggyőződésünk, hogy a Magyar Nemzeti Galéria intézményi átalakítására és egy új múzeumi negyed tervének megvalósítására csakis megalapozott véleményekre építő szakmai viták és a közgyűjtemények helyzetének rendezése után kerülhet sor.

Budapest, 2011. október 25.
Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA)
Magyar Tagozata

Standpoint

According to Government Regulation no. 1353/2011 published in Magyar Közlöny [official periodical on new Hungarian legislation] on 20 October, the Government agrees with “the preliminary guidelines for the construction of a new national public collection building complex” and with “the unification of the Museum of Fine Arts and the Hungarian National Gallery via the merger of the Hungarian National Gallery”. This means that on the basis of a government decision, in a little more than four months (deadline: 29 February 2012) one of our most important public collection institutions will cease to exist, and at the same time the greatest museum investment of the last one hundred years will begin. These are decisions of enormous significance, in connection with which hardly any further information has been released and no impact studies or professional background studies have been made available whatsoever, neither for the professionals nor for the wider public. The “preliminary guidelines” set in the statements made by government commissioner Baán László, appointed on 29 September, are neither based on consensus nor even on a single professional opinion. The government has provided neither a concept in support of this decision of great concern nor any reasoning for it.

Exactly one year ago the Ministry of National Resources made a promise to amend the act on museums (by the first half of 2011) in order to create predictable financing and to elaborate a career model for people employed in the field of museums. So far nothing has been fulfilled of this promise; now the public collections have reached the limits of their operability after being forced to make redundancies and further cuts. The government’s cultural policy has no concept at all relating to the financing and operation of public collections. In this environment it is an enormous mistake to close down an institution and launch an investment probably involving huge sums without any concept, reasoning or exchange of views with the profession whatsoever.

We are expecting the government commissioner to provide detailed justification for the decisions and to publish the background studies on which they were based together with the long-term concept. We are expecting the competent ministries to publish the plans aimed at the regulation of the field of museums. We are convinced that the institutional reorganisation of the Hungarian National Gallery and the realisation of the plan for a new museum quarter can take place only after discussions with the profession based on considered opinions have been held and after settling the situation of the public collections.

Budapest, 25 October 2011
The Hungarian Section of the International Association of Art Critics (AICA)

A Nemzeti Galéria beolvadásáról